Varsapihatto

Keväällä 2019 kunnostetaan neljän (aikuisen) hevosen pihaton tarhatilat , jonka jälkeen kyseinen pihatto otetaan käyttöön varsapihatoksi. Varsat ovat pihatossa vapaalla heinällä, suositusten mukaisesti. Väkirehut tarjoillaan 2x päivässä, valvotusti.

Pihatosta tulee kysynnän mukaan joko tamma- tai oripihatto, ja siellä on tarkoitus asua 1-vuotiaasta eteenpäin. Vieroitetuille varsoille on tarjolla yhteiskarsinat tallista.

Kesäisin pihatosta on suora yhteys laitumelle. 

Kesäksi 2019 on tarjolla max. viisi varsalaidun paikkaa. 

Pihattopaikka varsoille sisältää:

- Vapaan heinäruokinnan

- Valvotun väkirehuruokinnan, kauran ja kivennäisen

- Varsojen päivittäisen, silmämääräisen tarkistuksen

- Päivittäisen pihaton, ja tarha-alueen siivoksen

- Sairaskarsinavarauksen tallista

- Kaikkien tallin tilojen käytön

Pihattopaikkoja voi varata jo etukäteen.